Naudojamos sąvokos:
1) Tinklalapis – internetinė sveitainė adresu www.baoapskaita.lt;
2) Įmonė – MB Buhalterinės apskaitos organizavimas, įm. kodas 305199993;
3) Lankytojas – asmuo, kuris naudojasi tinklalapiu;
4) Slapukai – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš  tinklalapio į lankytojo kompiuterį , kad tinklalapio administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti jo veiklą internete.
5) Naršyklė – programa, atvaizduojanti tinklalapius žiniatinklyje arba asmeniniame kompiuteryje;
6) IP adresas – unikalus numeris, priskirtas kiekvienam kompiuteriui, prijungtam prie interneto.
Bendrosios nuostatos:
Šioje privatumo politikoje pateikiame mūsų tinklalapyje taikomas duomenų apie lankytojus rinkimo, saugojimo ir tvarkymo taisykles.
Ši politika taikoma lankantis baoapskaita.lt interneto tinklalapyje. Naršydami tinklapyje lankytojai patvirtina, kad sutinka su šia privatumo politika.
Šios inteneto svetainės lankytojų duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Bendrojo asmens duomenų reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonė siekia
Tinklapio lankytojų duomenys renkami, saugomi ir tvarkomi šiais tikslais: administravimo ir teisiniais, apskaitos tvarkymo, ryšių su klientais palaikymo.

Duomenų rinkimas:
IP adresas – naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairius demografinius duomenis. Ši informacija renkama beveik visose interneto svetainėse
Naudodami slapukus renkame duomenis apie lankytojus dominančią informaciją.
Elektroninio pašto adresas, telefono numeris bei kita kontaktinė infomacija, kurią nurodo pats lankytojas, naudojami susisiekti ir kontaktuoti su klientu komerciniais tikslais.

Surinktos informacijos apsaugojimas
Informacija apie svetainės lankytojus saugoma nuo praradimo ir neleistino naudojimo.
Su visais įmonės darbuotojais yra sudarytos konfidencialumo sutartys dėl informacijos, susijusios su įmonės klientų ir svetainės lankytojų asmens duomenimis, neplatinimo .
Siekiant užtikrinti duomenų apdorojimo ir siuntimo į mūsų serverį saugumą naudojame 256 bit Secure Sockets Layer (SSL). Prie mūsų įmonės naudojamų serverių gali prisijungti tik įgalioti asmenys per saugų sertifikatą, naudodami papildomus slaptažodžius.
Įmonė neperduoda ar kitokiu būdu neatskleidžia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
1) jei yra lankytojo/ kliento sutikimas;

1) pareikalavus teisėsaugos institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

1) siekant užkardyti nusikalstamas veikas ar jas tirti.

Slapukai
Įmonės svetainėje www.baoapskaita.lt naudojami slapukai (angl. Cookies) siekiant supaprastinti informacijos paiešką lankytojams, padedant išvengti pakartotinio tų pačių duomenų vedimo, identifikuoti lankytojo kompiuterį.
Slapukai gali būti išsaugomi arba atmetami. Visgi rekomenduojama slapukus palikti tokiu būdu užtikrinant patogesnį tinklalapio naudojimą ir pilną funkcionalumą.
Nuostatas apie slapukų naudojimą bet kada galite keisti.

Lankytojų teisės
Susipažinti su informacija apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis (pateikus prašymą mūsų įmonei).

Prašyti pakeisti fizinio ar juridinio asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų naudojimą tuo atveju, kai paaiškėja, kad duomenys yra neteisingi.

Prašyti sunaikinti asmens duomenis kai paaiškėja, kad jie yra tvarkomi neteisėtai ;

Nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

Iškilus klausimams dėl privatumo ir duomenų tavrkymo kreipkitės el.paštu: info@baoapskaita.lt arba kitais tinklapyje nurodytais kontaktais.

Informavimas apie privatumo politikos keitimą
Informacija apie bet kokius privatumo politikos pakeitimus ar papildymus bus talpinama mūsų interneto svetainėje.